Idrætsunionen   

                                Startside  Bestyrelse    Vedtægter   Medlemsforeninger    Svinninge Sportscenter   Nyt    Kalender  

                                Arkiv             Arkiv               Arkiv        Links 
                                Bestyrelser   Lederpriser     Foto
   

           

 

Dartklubben Fluen
Formand:          Jens Martin Jensen                  59268688
                        E-mail: Jens Martin
                        Hjemmeside:
www.fluensj.dk

Gislinge Boldklub
Formand:        Claus Johnsen Pedersen        
                       E-mail: Claus Johnsen Pedersen
                      Hjemmeside:
www.gislinge-boldklub.dk

Gislinge Tennisklub
Formand:         Søren Christensen                         22200025
                       E-mail: Søren Christensen
                       Hjemmeside:

HK. Lammefjorden
Formand:          Peter Anker Nielsen                    40456714
                        E-mail: Peter Anker Nielsen
                        Hjemmeside:
www.hklammefjorden.dk

Hjembæk Idrætsforening
Formand:          Jimmi Bøll                                30238415
                        E-mail: Jimmi Bøll
                        Hjemmeside:
      

Kundby Badminton Klub
Formand:        Andreas Baunegaard Andersen  61350685
                      E-mail: Andreas Baunegaard Andrsen
                      Hjemmeside:

Kundby Gymnastikforening
Formand:            Susanne Bundgaard Hansen          25334561
                     E-mail: Susanne Bundgaard Hansen  
                     Hjemmeside:
www.kundbygf.dk

Kundby Idrætsforening
Formand:           Peter Gren
                     E-mail: Peter Gren         
                    Hjemmeside: www.kundby-if.dk

Svinninge Badminton Klub                  
Formand:          Per Edvard Madum                     60720436
                    E-mail: Per Edvard Madum
                    Hjemmeside:
www.svinninge-badminton-klub.dk

Svinninge Billard Klub                                   
Formand:          Jørgen Ø. Sørensen                            20416003
                    E-mail: Jørgen Ø. Sørensen
                   Hjemmeside: www.sbc71.dk

Svinninge Gymnastikforening
Formand:       Laura Renard Rodiger                        52177127
                     E-mail: Laura Renard Rodiger         
                     Hjemmeside:
www.svinningegf.dk

Svinninge Idrætsforening
Formand:        Jacob Jensen                                    21606251
                      E-mail: Jacob Jensen
                      Hjemmeside:
www.svinningeif.dk

Svinninge Skytteforening
Formand:        Henrik Güsmer-Riggelsen            21858010      
                      E-mail: Henrik Güsmer-Riggelsen

                     Hjemmeside:
www.svinninge-skytteforening.dk

Svinninge Tennisklub
Formand:        Per Madsen                               59265242
                     E-mail: Per Madsen
                     Hjemmeside:

Motion for livet, Svinninge
Formand:        Lisbeth Friis-Jensen
                      E-mail:  Lisbeth Friis-Jensen
                      Hjemmeside:

Idrætsforeningen Kildehaven
Formand:       Annica Granstrøm
                   
 E-mail:   Annica Granstrøm
                    Hjemmeside:
https://www.facebook.com/IdraetsforeningenKildehavenTilpassetIdraetForAlle

Svinninge CykelKlub
Formand:        Andrew Malcom
                      E-mail: Andrew Malcom

                           Hjemmeside: www.s-c-b.dk

Svinninge Disc Golf Forening  Udmeldt
Formand:   
                  E-mail:

               Hjemmeside: