Idrætsunionen 

                                 Startside  Bestyrelse    Vedtægter   Medlemsforeninger    Svinninge Sportscenter   Nyt    Kalender  

                                Arkiv             Arkiv               Arkiv        Links 
                                Bestyrelser   Lederpriser     Foto
   

           

 

Dartklubben Fluen
Formand:          Jens Martin Jensen                  59268688
                        E-mail: Jens Martin
                        Hjemmeside:
www.fluensj.dk

Gislinge Badminton Klub
Formand:                 Leif Olsen                              59463367
                         E-mail: Leif Olsen
                        Hjemmeside:

Gislinge Boldklub
Formand:          Stine Ravn                               28492075         
                       E-mail: Stine Ravn
                      Hjemmeside:
www.gislinge-boldklub.dk

Gislinge Tennisklub
Formand:         Søren Christensen                         22200025
                       E-mail: Søren Christensen
                       Hjemmeside:

HK. Lammefjorden
Formand:          Per Anker Nielsen                        40456714                    
                        E-mail: Per Anker Nielsen
                        Hjemmeside:
www.hklammefjorden.dk

Hjembæk Idrætsforening
Formand:           Lars Petersen                           25327369
                        E-mail: Lars Petersen  
                        Hjemmeside:
      

Kundby Badminton Klub
Formand:        John Fredslund                          25424297
                      E-mail: John Fredslund
                      Hjemmeside:

Kundby Gymnastikforening
Formand:           Susanne Bundgaard Hansen          25334561
                     E-mail: Susanne Bundgaard Hansen  
                     Hjemmeside:
www.kundbygf.dk

Kundby Idrætsforening
Formand:          Jacob Rye Ganderup                  22552057
                     E-mail:
Jacob Rye Ganderup           
                    Hjemmeside: www.kundby-if.dk

Svinninge Badminton Klub                  
Formand:          Per Edvard Madum                     60720436
                    E-mail: Per Edvard Madum
                    Hjemmeside:
www.svinninge-badminton-klub.dk

Svinninge Billard Klub                                   
Formand:          Kaj Madsen                              56266138
                    E-mail: Kaj Madsen
                   Hjemmeside:
www.sbc71.dk

Svinninge Gymnastikforening
Formand:       Sofie Knapp                            53813414
                     E-mail: Sofie Knapp         
                     Hjemmeside:
www.svinningegf.dk

Svinninge Idrætsforening
Formand:        Jesper Larsen                          20631990
                      E-mail: Jesper Larsen
                      Hjemmeside:
www.svinningeif.dk

Svinninge Skytteforening
Formand:        Henrik Güsmer-Riggelsen            21858010      
                      E-mail: Henrik Güsmer-Riggelsen

                     Hjemmeside:
www.svinninge-skytteforening.dk

Svinninge Tennisklub
Formand:        Per Madsen                               59265242
                     E-mail: Per Madsen
                     Hjemmeside:

Motion for livet, Svinninge
Formand:        Hanne Becker                           40306104
                      E-mail:  Hanne Becker
                      Hjemmeside:

Idrætsforeningen Kildehaven
Formand:       Annica Granstrøm
                   
 E-mail:   Annica Granstrøm
                    Hjemmeside:
https://www.facebook.com/IdraetsforeningenKildehavenTilpassetIdraetForAlle